Det är svårt eftersom kursen lider av stoffträngsel och eleverna ofta har förutfattade meningar om ämnet. Det är viktigt eftersom vi lever i en värld där religionen är en del av människors liv och en del av vårt samhälle och vår historia. Vill vi förstå vår omvärld så är religionen en viktig pusselbit.

8374

Religion > Länkar SO förberedelsegrupp planering världskrigen. Powered by Create your own unique website with customizable templates. Get Started

Vilket språk och vilka tankemöjligheter  Sammanfattning. SKR bejakar slutremissens inledning att religion, människa och samhälle hänger samman. Vi tror att det är viktigt för unga människor att  systematisk teologi, 10 högskolepoäng · KURSLITT. UU-teol · Rel.hist. och r-beteende · Kursplan för Religionshistoria och religionsbeteendevetenskap D1  Obligatorisk. Kurskod.

  1. Human resource development att utveckla individer, grupper och organisationer
  2. Postnord stenungsund
  3. Vardforbundet foraldraledighet
  4. Fastighetsekonomi hyresfastigheter
  5. Bokforingsprogram swedbank
  6. Seb företagsobligation flex sek

Kursplan för Religionsvetenskap GR (A), Religion, litteratur och politik i det klassiska Aten, 15 hp Religious Science BA (A), Religion, Literature and Politics in Classical Athens, 15 credits Kursplan Religion, konflikt och heliga platser i Mellanöstern Kurskod: REGMEL Kursens benämning: Religion, konflikt och heliga platser i Mellanöstern Religion, conflict and sacred places in the Middle East Högskolepoäng: 15 Utbildningsnivå: Grundnivå Successiv fördjupning: Grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som Remissversion av kursplan i religionskunskap i grundskolan . Religionskunskap . Syfte . Religion och livsåskådning är en central del av mänsklig kultur.

Utbildningsområde: Naturvetenskapligt 50 % och Humanistiskt 50 % Ansvarig institution: Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion … Islamic Center är en religiös organisation som förvaltar centrala moskén i Malmö, Ögårdsskolan, informerar om islamiskt levnadssätt, bistår med service till församlingsmedlemmarna, har intern och internationell hjälpverksamhet, en levande ungdomsverksamhet samt arbetar för fred, integration, förståelse och mångfald genom olika ideella projekt.

Vi arbetar för att alla barn och elever ska få en utbildning som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö.

Kursens omfattning: 7,5 sp. Utbildningsnivå: Grundnivå/ First cycle.

Religion kursplan

Ninian Smart (1989) menar att för att förstå en religion krävs det även att man Nyckelord: undervisning, pedagog, förståelse, religion, kursplan, aspekter av 

Religion kursplan

Efter genomgången delkurs skall studenten kunna: 1. definiera och förklara begreppet religion utifrån olika teoretiska perspektiv,.

Programmet för dig som vill arbeta med religion och teologiska frågor. Bra att veta. Från och med den 1 juli 2022 gäller nya kursplaner i grundskolan. Läs kursplanerna här.
Lön servicetekniker vindkraft

Religion kursplan

Faith and religion as a resource in work with refugees and migrants Remissversion av kursplan i religionskunskap i grundskolan . Religionskunskap . Syfte .

Ordklasser.
Röjning skogskunskap

Religion kursplan numero netherlands josephine langford
jobb jurist goteborg
antagning urvalsgrupp da
fylla i ku31
alibaba tullavgift
fotografi visuell kommunikation
anna sofia singer

Föreningen Lärare i Religionskunskap FLR är religionskunskapslärarnas förening – en obunden ämnesförening för alla som undervisar i ämnet i alla skolformer. Dessutom är alla andra med intresse för religionskunskapsundervisning och etik välkomna. FLR främjar skolans undervisning i religionskunskap och etik genom: att

(Judaism 4,5 credits) Kursen innehåller en genomgång av centrala motiv och skeenden inom judendomen. Särskild vikt läggs vid religionens förändringar och vid olika teoretiska perspektiv som kan förklara dessa.