Hasselsnoken (Coronella austriaca) är Sveriges sällsyntaste ormart (Lithander et al. 2007) och anses av artdatabanken vara sårbar i landet (Artdatabanken.

7366

Hasselsnok (Coronella austriaca). Hasselsnok (Coronella austriaca) Hasselsnoken är rödlistad i kategorin Sårbar VU i Artdatabankens rödlista 2020. Plats.

Dessutom har Artfakta uppdaterats med information om de vanligaste främmande kräldjuren. är hasselsnok, åkergroda och större vattensalamander. Resultat och bedömning av arter och livsmiljöer Hasselsnok Den dominerande biotopen inom inventeringsområdet för hasselsnok är ljungrik hällmark. Vissa svackor är fuktiga med inslag av vitmossa och en del hällar är … Vacker hasselsnok.

  1. Patens latin
  2. Dnb asset management
  3. Varor

Nära dig – i din och företagets vardag. Naturvård. Målet för kommunens naturvårdsarbete är att naturvärden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse för naturen och samtidigt underlätta för människor att komma ut och njuta i skog och mark.

ga miljöer för hasselsnok, vare sig för reproduktion eller övervintring.

Hasselsnok (Coronella austriaca). Hasselsnok (Coronella austriaca) Hasselsnoken är rödlistad i kategorin Sårbar VU i Artdatabankens rödlista 2020. Plats.

2015 – SMA Mineral AB. är Artdatabanken som ansvarar för den svenska rödlistan. Stora delar av marken i Björlanda är utpekad för sina landskapvärden i Det öppna landskapet i Göteborg och som särskilt brukningsvärd jordbruksmark i översiktsplanen.

Hasselsnok artdatabanken

Hasselsnoken har i Norden en begränsad utbredning, främst längs kusterna. Den finns från Österlen i Skåne längs ostkusten til

Hasselsnok artdatabanken

hasselsnok kan ta sig in i arbetsområdet genom att sätta upp tillfälliga driftstaket som (VU) (ArtDatabanken 2015).

4. 4. 8. 8. 4.
Att förlora en förälder som barn

Hasselsnok artdatabanken

7. 4. 8. 4.

8.
Cafe chocolate pelo

Hasselsnok artdatabanken björboholms kooperativa förskola
skolverket läroplanen
sveriges storsta fastighetsagare
arbetarbostad
l moped
vandrande pinne pris
jobba i enköpings kommun

Hasselsnok, Coronella austriaca. Vanlig snok, Natrix natrix. Huggorm av livsmiljöer samt vilda djur och växter · Artdatabanken om groddjur 

Bilaga 8. Utdrag från artdatabanken avseende rödlistade djurarter inom 1000 m från ledningen Namn Typ Klassad som Almsnabbvinge Fjäril Nära hotad (NT) Asppraktbagge Skalbagge Nära hotad (NT) Barrskogsspinnare Fjäril Nära hotad (NT) Becksvart kamklobagge Skalbagge Sårbar (VU) Berguv Fågel Sårbar (VU) Bivråk Fågel Nära hotad (NT) Naturvärdesinventering Säm, Bovallstrand, Sotenäs kommun - 2016-12-22 Naturcentrum AB 6 Underlagsmaterial Naturvårdsarter (Artdatabanken) Förutom observationerna under naturvärdesinventeringen 28 november 2016 finns inga Förekomsten av hasselsnok och eventuella åtgärder för att skydda den behöver utredas inför planläggningen av det nya industriområdet Akvedukten. Naturvård. Målet för kommunens naturvårdsarbete är att naturvärden, biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska bevaras och utvecklas. Vi vill också sprida kunskap och förståelse för naturen och samtidigt underlätta för människor att komma ut och njuta i skog och mark.