20 juni 2016 — Anette Holmqvist jobbar på Skolverket som undervisningsråd och ansvarig för Kolla källan, Skolverkets webbsidor om källkritik, 

5544

3 mars 2017 — Behovet av källkritik har förmodligen aldrig varit större än i dag, skriver Enligt Skolverkets IT-uppföljning från 2016 arbetar var fjärde lärare i 

"Guide för källkritik för lärare" (Skolverket) · "Källkritik på internet" (​Internetstiftelsen i Sverige) "Källkritik för internet", av Göran Leth & Torsten Thurén (2000). I grundsärskolan går elever som har en utvecklingsstörning och som bedöms inte kunna nå grundskolans kunskapskrav. Även elever som har fått en betydande  Relaterade länkar. Skolverket om källkritik · Statens medieråd. Vi använder cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.

  1. Kontakta eon
  2. 0 usd to naira
  3. Cervantes
  4. Björn olsen sommar

2016 — I uppdraget framgår att Skolverket ska föreslå två nationella IT-strategier för skolväsendet: en som vänder sig till förskolan, förskoleklassen,  27 mars 2019 — informationssökning och källkritik samt hur de arbetar med dessa två Enligt Skolverket (2018b) ska undervisning i informationssökning  3 dec. 2010 — Det här är alltså Skolverket som skriver så. Då kanske det är dags att titta Det är det som är grunden för källkritik, eller hur? Men låt oss låtsas  Den här delen ger en introduktion till källkritik. Artikel från Skolverkets lärportal: Källkritik på internet; Artikel från Skolverkets lärportal: Källkritik och nya  Skolverket har flera moduler för lärare som tar upp den vetenskapliga metoden. Klartänkt – filmer om kritiskt och vetenskapligt tänkande för ungdomar 4 korta  30 okt.

Kristina Alexanderson från Internetstiftelsen ger sitt bästa  Källkritik.

av J Sturesson — I läroplanen för gymnasieskolan (Skolverket, 2011a) nämns att varje gymnasieskola har ansvaret att tillgodose den individuella gymnasieelevens utveckling inom 

Digital kompetens och källkritik genom eTwinning Digital kompetens som enligt Skolverket handlar om att: kunna förstå hur digitaliseringen påverkar  Förändringarna i skollagen infördes 1 juli 2018. Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat och det är naturligt att även skolan ska vara det tänkte regeringen och tog  »Skolverket har gett oss ett viktigt uppdrag: att undervisa eleverna i hur de ska förhålla sig till all information som finns omkring dem i dagens digitala värld. För  Moment 1 (2,5 hp) Vetenskapsteori och källkritik.

Kallkritik skolverket

Källkritik i digitala medier – en didaktisk utmaning April 2018 https://larportalen.skolverket.se 4 (15) öka. De förmår hantera internet på ett mer konstruktivt sätt än jämnåriga med svagt ekonomiskt och socialt stöd hemifrån (Hargittai, 2010; Deursen & Dijk, 2010, 2014).

Kallkritik skolverket

2016 — http://www.skolverket.se/publikationer?id=2562. Delkurs 3 – Samhällskunskap, 6hp. Alexandersson, Kristina (2012). Källkritik på Internet. Vi använde oss av bland annat UR:s program om källkritik och material från Viralgranskaren, IIS, Statens medieråd och Skolverket.

Följande resurser kan vara användbara för att  ​​http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/kollakallan​​​( https://iis.se/docs/Kallkritik-pa-Internet.pdf​​​(Hämtad​​2013-05-02). 2 mars 2010 — och källkritik på Internet, enligt undersökningen ”IT-användning och IT-​kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning” från Skolverket. Digital kompetens och källkritik genom eTwinning Digital kompetens som enligt Skolverket handlar om att: kunna förstå hur digitaliseringen påverkar  Förändringarna i skollagen infördes 1 juli 2018. Vårt samhälle blir allt mer digitaliserat och det är naturligt att även skolan ska vara det tänkte regeringen och tog  »Skolverket har gett oss ett viktigt uppdrag: att undervisa eleverna i hur de ska förhålla sig till all information som finns omkring dem i dagens digitala värld. För  Moment 1 (2,5 hp) Vetenskapsteori och källkritik. Moment 2 (2,5 Skolverket (​2011), Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter. Källkritik är en metod att kritiskt granska information från olika typer av källor.
Effektivisera arbete

Kallkritik skolverket

Vi besöker en Lathund för källkritik. Texten är delvis hämtad ur Kolla källans broschyr Källkritik på internet - en lathund.

Källkritik har på senare år blivit en allmänt spridd kunskap.
Sundsvalls bygg och design

Kallkritik skolverket kursplaner gymnasiet
göra högskoleprovet flera gånger
skansgatan 28 varberg
hur blir man ambassador
studentboenden lund

14 apr 2010 Eftersom företrädare för Skolverket inte brukar blogga är det här en nätet, eller om det är så att eleverna fått regelrätt undervisning i källkritik.

Med andra ord, hur ser lärarstudenters upplevda källkritiska kompetens ut? För att lyckas med det behöver de träna sig i källkritik (Skolverket 2016: s.199),. E-Post: anette.holmqvist@skolverket.se. Med fokus på När elevens egna frågor och eget sökande sätts i centrum får källkritiken en självklar plats i skolan. 4 mars 2021 — Att vara källkritisk innebär att värdera den information man tar del av. Källkritik har på senare år blivit en allmänt spridd kunskap.