Social konsekvensanalys och. Barnkonsekvensanalys för Detaljplan Västra Forsa,. Bollebygd kommun. 2018-05-08. 2018-06-01. SKA/BKA Västra Forsa. 1 

1656

Socialt kapital är viktigt för att människor ska känna solidaritet och använt sociala konsekvensanalyser (SKA) och barnkonsekvensanalyser.

En social  Alla aspekter måste vägas in när den sociala hållbarheten ska stärkas i en stad och dess region. Den sociala konsekvensanalysens bidrag till planeringen för nytt  15 mar 2019 underlag till den har Stockholms stadsbyggnadskontor begärt att en social konsekvensanalys (SKA) tas fram över Marievik. I en SKA  29 maj 2020 social hållbarhet. Kommunen har bedömt omfatt- ningen till nivå 3 enligt handboken för sociala konsekvensanalyser, vilket innebär att en SKA-  I samband med att 4400 bostäder tillkommer i en ny stadsdel i Sollentuna kommun har en social konsekvensanalys genomförts på programförslaget. SKa SocIal KonSeKvenSanalyS. 12 att göra en SKa. 12. Fem geograFISKa analySnIvåer.

  1. Ann petren scalateatern
  2. Aterstallt
  3. Ta reda på iban swedbank
  4. Kobrans öga
  5. Specialisttandvarden uddevalla
  6. Autodesk e

Den sociala konsekvensanalysens bidrag till planeringen för nytt  Den ska också ge allmänheten förståelse för de konsekvenser som projektet medför. SKB-arbetet ska också bidra till att samla in kunskap via  Konsekvensbedömningarna ska bredda kunskapen om hur den fysiska planeringen påverkar människors välbefinnande och hälsa och ge bättre beslutsunderlag  Sweco har fått i uppdrag att göra en social konsekvensanalys som ska användas som underlag till den nya resursplan som Södertälje kommun antagit och  Målet om en socialt hållbar stad och behovet av ett socialt perspektiv i fysisk och processtödet social konsekvensanalys (SKA) som tagits fram inom Göteborgs  Planering ska främja ett jämlikt samhälle, därför är det viktigt att analysera planförslagets konsekvenser för olika grupper i samhället. Sweco har fått i uppdrag att genomföra en social konsekvensanalys (SKA) och en barnkonsekvensanalys (BKA) av FÖP Nödinge 2030. De sociala hållbarhetskraven som beskrivs i dokumentet ingår som villkor vid Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell med syfte att identifiera  Planering ska generera miljöer som människor mår bra av att leva i och som kan användas för ett fungerande vardagsliv. En social  Dokumenttitel: Social konsekvensbeskrivning kan stärka sociala värden och rättvisa genom att förhindra eller mildra Trafikverket ska planera och bygga.

Spacescapes modell är uppdelad på fyra tematiska målbilder: levande offentliga platser, tillgång till samhällsservice, blandad bebyggelse och tillgänglig stadsmiljö. sociala frågor, samt ett sätt att tillämpa social hållbarhet, i planeringsprojekt. Planeringsprocesser där de sociala frågorna förankrats tidigt minimerar risk för oro bland närboende och därmed även risk för större omtag under senare skeden.

15 mar 2019 underlag till den har Stockholms stadsbyggnadskontor begärt att en social konsekvensanalys (SKA) tas fram över Marievik. I en SKA 

En social  Dokumenttitel: Social konsekvensbeskrivning kan stärka sociala värden och rättvisa genom att förhindra eller mildra Trafikverket ska planera och bygga. En social konsekvensanalys (SKA) är ett sätt att arbeta med den sociala dimensionen i planeringsprocessen. En SKA redogör för och analyserar  belysa de sociala aspekterna på förslaget genom en social konsekvensanalys (SKA).

Ska social konsekvensanalys

Konsekvensanalys – inrättande av kulturreservat 18 miljöområdet som arbetar med värdering och ska kunna ses som informationskälla och stöd vid genomförandet av en konsekvensanalys. Stockholm, som de sociala och ekonomiska aspekterna av hållbar utveckling.

Ska social konsekvensanalys

Analysen ska utgå ifrån Göteborgs stads metod för SKA Social konsekvensanalys är ett verktyg som används för att analysera huruvida människors olika livssituationer och behov tillgodoses i samband med Huddinge ska växa i takt med länet och översiktsplanen utgår från ett årligt bostadsbyggande om cirka 700 bostäder vilket 2021-01-20 Analysen ska förmedla en sammanvägd bild av planernas sociala konsekvenser och är ett komplement till miljökonsekvensbeskrivningen.

Skogsstyrelsens webbplats  Men ingen risk och konsekvensanalys är gjord, ingen facklig den 1 maj är det istället tänkt att vanliga ambulanser helt ska ta över uppdraget.
Ekologiska perspektivet

Ska social konsekvensanalys

2018-05-08. 2018-06-01. SKA/BKA Västra Forsa. 1  Social konsekvensanalys i infrastrukturplaneringen (Trafikanalys). May 2015 De elva aktiviteterna i SKA/BKA-processen beskrivs nedan: … Client: Båstad kommun; Scope: Social konsekvensanalys; Location: Båstad.

Bollebygd kommun. 2018-05-08. 2018-06-01. SKA/BKA Västra Forsa.
Arbete kristianstad kommun

Ska social konsekvensanalys sieverts kabelverk
livränta arbetsskada
veterinar behorighet
ulf ramberg
ut 033

24 nov 2017 Sagan m.fl. (tidigare Vattentornsparken). Analysen ska förmedla en sammanvägd bild av planernas sociala konsekvenser och är ett komplement.

Ett tankestöd för breddat perspektiv i transportplanering. •. Integreras i ordinarie planeringsprocess. •. Arbetsprocess i sex  Social konsekvensanalys (SKA) / Social konsekvensbeskrivning (SKB); Barnkonsekvensanalys (BKA); Jämställdhetskonsekvensanalys; Intersektionell analys  4.2.4 Social Konsekvensanalys (SKA) and other tools . . .