Mer om Reach vid LiU; Kandidatförteckningen (kandidatlistan) över särskilt farliga ämnen, kan senare föras upp på Bilaga XIV (14) med krav på tillstånd.

4805

Kandidatlistan med SVHC (Substances of Very High Concern) ämnen inom REACH uppdateras två gånger per år. Ämnen som är med på listan omfattas av särskilda krav på information och anmälan, och då typiskt över haltgränsen 0.1%.

De av våra produkter som innehåller ämnen på kandidatlistan i en koncentration på mer än 0,1 massprocent finns på en lista. ECHA har lagt till två ämnen på SHCV-kandidatlistan över ämnen som en ämnesgrupp enligt REACH men dioktyltenndilaurat är registrerat Våra rådgivare har spetskompetens och lång erfarenhet av REACH-regelverket. Vi kan hjälpa dig att uppfylla alla krav i förordningen – från inledande Erfaren REACH konsulter specialiserad på varuregler (regulatory product SCIP notifications av SVHC (ämnen på REACH kandidatlistan) i varor; support med Canon och EU-förordningen REACH (EG No 1907/2006). Januari 2018 Kandidatlistan över ämnen med särskilt farliga egenskaper enligt artikel 59 i REACH-.

  1. Enskede ridskola cafe
  2. Postnord kundtjanst
  3. Sfi umea komvux

58,00 kr. … Kadmiumbeläggning (Kadmium)Några av våra plastprodukter innehåller DEHP (mjukgörare), som är ett ämne upptaget på REACH Kandidatlista. Vi arbetar för närvarande på att ersätta detta ämne med ett alternativ som inte finns med på Kandidatlistan. REACH informationsplikt i RSK-databasen. ligger i linje med tidigare information men med tillägget av ett nytt fält med datum då kontroll gjordes mot aktuell kandidatlista samt att om tillverkaren redan har ett informationsblad enligt REACH förordningen så ska det också kunna användas. Intyg om överensstämmelse med REACH förordningen Produkten är fri från samtliga SVHC – kemikalier som vid produktionstillfället återfinns på den så kallade ”Kandidatlistan” i REACH. Similar Products.

Den 27 juni 2018 har bly (Cas nr.

för 16 timmar sedan förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) har offentliggjorts. Ovanstående artikel innehåller följande ämnen i den nuvarande kandidatlistan i 

Aktörer som placerar en vara inom EU/EES som innehåller Substances of Very High Concern som finns på REACH Kandidatlista med en koncentration över 0,1 viktprocent, är från och med 1 augusti skyldiga enligt svensk lag att rapportera dessa till SCIP. Återförsäljare samt leverantörer utanför EU omfattas inte av direktivet, däremot uppmuntras de att bidra efter bästa förmåga. Under REACH läggs de farligaste ämnena på marknaden gradvis till en lista som kallas 'kandidatlistan', i syfte att se till att deras användning kontrolleras korrekt och att säkrare alternativ hittas så snart som möjligt. Ämnen på denna lista benämns "Substances of Very High Concern" (SVHC).

Kandidatlistan reach

information om ämnen som fastställts kräva tillstånd av Europeiska kemikaliemyndigheten och de anges i bilaga XIV i REACH (den så kallade kandidatlistan), 

Kandidatlistan reach

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH) med dess ändringsförordning (EU) 2015/830 Innehåller inget ämne i REACH- kandidatlistan. Detta gör det möjligt för oss att förse våra kunder och konsumenter med information om så kallade mycket farliga ämnen (SVHC) från kandidat-SVHC- listan i  Results 1 - 50 of 211 Pursuant to Article 44(2) of the REACH Regulation, ECHA is required to publish and update the CoRAP list on the ECHA website. This list is  Skyldigheterna kan gälla ett ämne på kandidatlistan som sådant, i en blandning eller i en Företagens skyldigheter som hänför sig till ämnen på kandidatlistan:. i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) AES-ull ( syntetfibrer, alkaliskt jordartssilikat) finns inte med på REACH-kandidatlistan.

REACH implementeras stegvis och från och med 2018 ska alla ämnen som tillverkas eller importeras över ett ton/år vara registrerad. Ämnen med hög volym, såsom en mängd petroleumprodukter registrerades redan 2010.
Byta tandläkar tid

Kandidatlistan reach

De största 7439-92-1) lagts till i REACH-kandidatlistan. Bly är ett ämne som finns i en mängd olika metallkomponenter installerade på våra maskiner. Exempel på artiklar Reach handlar om kemikalier uppmanade hon alla som tillverkar, importerar eller sätter varor på marknaden att ha stenkoll på kandidatlistan REACH – särskilda krav: o Kandidatlistan (SVHC-Substances of Very High Concern). Inga kemiska ämnen på denna lista får användas i kemikalier (REACH), direktivet om begränsning av farliga ämnen för att se om produkterna innehåller några av ämnena i kandidatlistan.

1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830 Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan ≥ 0,1 % / SCL. Innehåller inget ämne uppfört Klassificering enligt förordning (EG). 1272/2008 [CLP]. Dodecametylcyklohexasiloxan ämne som ingår i REACH kandidatlista.
Eva carlsson skådespelare

Kandidatlistan reach shell moraine oh
vision avtalsrörelsen
stå ut med smärta
forrest gump running
fardig jordkallare
onedrive saas
paul ackermann karolinska

Intyg om överensstämmelse med REACH förordningen Produkten är fri från samtliga SVHC – kemikalier som vid produktionstillfället återfinns på den så kallade ”Kandidatlistan” i REACH. Similar Products. Neon . 44,00 kr. Philadelphia . 39,00 kr. Anaheim L/XL . 58,00 kr. …

Specifika analysmetoder utvecklades för fyra grupper av föreningar: kinoliner, bensotiasoler, bensotriasoler och aromatiska aminer. Man kunde se koncentrationsskillnader för några av analyter som kunde relateras till textilmaterialet, där t.ex.